3.2 C
Stockholm
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου;

Χρήσιμες πληροφορίες

Τι είναι το SFI; Δικαιούμαι κάποιο επίδομα όσο σπουδάζω;

Παρακάτω θα δώσουμε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν το σχολείο όπου οι μετανάστες μαθαίνουν τη Σουηδική γλώσσα. Αν θέλετε...

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου;

Οι Έλληνες πολίτες που ενδιαφέρονται για την έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο της...

Ερωτήσεις που ψάχνουν απαντήσεις σχετικά με το Skatteverket

Στείλτε μας τις εμπειρίες σας από τη Σουηδική Εφορία στο email μας. Βοηθήστε κι εσείς τους συμπατριώτες σας να βρουν τη λύση...
GiS TEAM
Η ομάδα της GiS ζητά την στήριξη και υποστήριξη σας. Συνεχίζουμε με την βοήθεια σας την προσπάθεια μας. Όλοι οι Έλληνες σε μια σελίδα. Γιατί μαζί...είναι καλύτερα!

Διαφήμιση

Οι Έλληνες πολίτες που ενδιαφέρονται για την έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Στοκχόλμη, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Για τον προγραμματισμό συνάντησης παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο:08 545 66011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών σε σχέση με τα διαβατήρια περιορίζεται σε:

– Παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών και απαραίτητων βιομετρικών στοιχείων.

– Προώθησή τους, αρμοδίως, στην Ελληνική Αστυνομία (όπου εκδίδονται τα ελληνικά διαβατήρια).

– Παραλαβή των εκδοθέντων διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία.

– Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί (υπολογίζεται όμως σε έξι με οκτώ εβδομάδες). Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης νέου διαβατηρίου, ένα έτος πριν τη λήξη του ισχύοντος διαβατηρίου. Λόγω αυξημένης κίνησης κατά την περίοδο Απριλίου – Ιουλίου, παρακαλούμε να προγραμματίσετε την συνάντησή σας εμπρόθεσμα (λαμβάνοντας υπ΄όψιν το ανώτατο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή της αίτησης στο Προξενικό Γραφείο απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος. Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται μόνο ο ένας γονέας, τότε απαιτείται η έγγραφη συναίνεση και του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από αρμόδια έμμισθα ή άμισθα ελληνικά Προξενεία είτε από δημόσια αρχή της Σουηδίας, είτε από Σουηδό Συμβολαιογράφο (Notarius Publicus).

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Προξενικό Γραφείο ανέρχεται σε περίπου 45’- 50΄.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.- Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο)

2.- Προηγούμενο διαβατήριο. Το παλαιό διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και προσκομίζεται προς ακύρωση.

3.- Πρόσφατη έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (τελευταίου μήνα) διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών (cm), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, με ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας το φακό. Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, τότε η αίτηση απορρίπτεται από την Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Στην περίπτωση που δεν έχετε πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό, παρακαλούμε, κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με το Προξενικό Γραφείο για τον ορισμό συνάντησης, να μας το γνωστοποιήσετε, προκειμένου να το αναζητήσουμε για λογαριασμό σας. Η λήψη του πιστοποιητικού με τηλεομοιοτυπία (fax) από τον αρμόδιο Δήμο ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες.

5.- Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου ο αιτών / αιτούσα αναφέρει:

• Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
• Εάν εκκρεμούν σε βάρος του / της ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
• Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης (αφορά άρρενες αιτούντες).
• Εάν εκκρεμεί σε βάρος του / της απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

6.- Για τους ανυπότακτους εξωτερικού: Βεβαίωση περί ανυποταξίας

Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο, το οποίο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (τελευταίου μήνα) διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών (cm). συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, τότε η αίτηση θα απορρίπτεται από την Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών. Εάν ο αιτών – ανήλικος δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, τότε υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου).

Στην περίπτωση που δεν έχετε πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό, παρακαλούμε, κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με το Προξενικό Γραφείο για τον ορισμό συνάντησης, να μας το γνωστοποιήσετε, προκειμένου να το αναζητήσουμε για λογαριασμό σας. Η λήψη του πιστοποιητικού με τηλεομοιοτυπία (fax) από τον αρμόδιο Δήμο ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

Παρακαλούμε αναφέρατε την περίπτωσή σας κατά τον ορισμό προκαθορισμένης συνάντησης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από την/τον ενδιαφερόμενο, ή την/τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, το δικαστικό συμπαραστάτη ή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από έμμισθο ή άμισθο προξενείο ή από άλλη αρμόδια σουηδική διοικητική Αρχή. Σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών. Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προσκομίζουν το παλαιό τους διαβατήριο προς ακύρωση.

Για το κόστος έκδοσης των νέων διαβατηρίων παρακαλούμε επισκεφτείτε την ειδική στήλη «διατίμηση προξενικών πράξεων», ενώ η εξόφληση των τελών γίνεται σε Κορώνες Σουηδίας κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, τοις μετρητοίς.

ΚΛΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση που απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στη Σουηδία, τότε η/ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη σουηδική αστυνομική Αρχή, λαμβάνοντας και σχετική βεβαίωση την οποία καταθέτει στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Στοκχόλμης, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Ανάλογη υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ανεύρεσης του απολεσθέντος ή κλαπέντος διαβατηρίου του.

Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.
Σε περίπτωση απώλειας / κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν τουλάχιστον 45 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

ΠΡOΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής ελληνικού διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας χορηγείται προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (Emergency Travel Document) μόνον για την επιστροφή στην Ελλάδα ή τη χώρα μόνιμης διαμονής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου:

– Βεβαίωση της σουηδικής αστυνομικής Αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου. Η δήλωση τόσο στις σουηδικές όσο και τις ελληνικές αρχές θα πρέπει να γίνεται άμεσα.

– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

– Πιστοποιητικό του Δήμου εγγραφής στην Ελλάδα (γίνεται αναζήτησή του από το Προξενικό Γραφείο με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης).
– Δύο φωτογραφίες.

  • Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς.
  • Η έκδοση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για επιστροφή στην Ελλάδα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.
  • Σε περίπτωση κατοικίας σας σε περιοχή δικαιοδοσίας Άμισθων Προξενικών Αρχών Malmö ή Göteborg, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα αντίστοιχα Προξενεία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση